Historie

Historie

Østsidehallen – en kort historie

Opførelsen af Østsidehallen var for alvor indledningen til etableringen af det aktivitetsområde, vi har i dag omkring Samlingshuset i Øster Brønderslev.

Områdets samlingspunkt blev dengang opført på foranledning af en gruppe borgere fra området, som gerne ville have en hal, der var uafhængig af andre. Efter at have taget Brønderslev Kommune i ed, vedrørende betaling for en del af skolens idrætstimer, startede man i 1986 en indsamling. Der kom omkring 1,7 mio. kr. ind, hvoraf en stor del af pengene kom fra borgerlån oprettet i den lokale sparekasse. Resten var gaver.

Man besluttede sig for, at hallen skulle være en selvejende institution med en selvsupplerende bestyrelse. Bestyrelsen skulle bestå af 5 medlemmer + 1 medlem fra hver af områdets 2 idrætsforeninger, altså i alt 7 medlemmer. Som medlem af bestyrelsen forpligtede man sig til at foreslå en suppleant, som derefter godkendtes af den samlede bestyrelse. Dette for at sikre sig, at der altid er en siddende bestyrelse.

Østsidehallen har haft disse formænd: Jens Skibsted, Henning Kristensen, Anders Bentsen og Anders Jensen, der er formand i dag. Hvert år i april afholdes et årsmøde, hvor alle er velkomne til at blive orienteret om årets forløb i Østsidehallen og komme med ris og ros.

Østsidehallen har siden begyndelsen altid været en aktiv partner i samarbejdet om udviklingen af faciliteter og aktiviteter i Øster Brønderslev.

I Østsidehallens vedtægter nævnes det, at formålet med hallen er at virke til gavn for ungdoms- og fritidsinteresser inden for såvel sport som andre kulturelle aktiviteter uden at konkurrere med det daværende forsamlingshus. For at opfylde dette mål vil man opføre og forestå driften af en idrætshal med tilhørende faciliteter.

I 2005 byggede man til Østsidehallen og ØBIs klubhus, således at der kunne indrettes et fitnessrum m.m.

I 2011 gik byggeriet af Samlingshuset i gang, og det var færdig efteråret 2012, hvorefter ibrugtagningstilladelsen kom januar 2013. Bag Samlingshuset stod de fire parter: Østsidehallen, Menighedsrådene i Hallund og Øster Brønderslev, Øster Brønderslev Idrætsforening samt Øster Brønderslev Borgerforening.

Arbejdsudvalg i forbindelse med byggeriet 1986

Byggeudvalg:
Skoleinspektør Jens Skibsted, assistent Knud Johansen, murer Jens Poulsen, forstander Niels Jensen.

Økonomiudvalg:
Sparekassedirektør Gunnar Thomsen, advokat Henrik Skaarup, sparekasseassistent Ole Jensen, regnskabschef Kurt Brink.

Pr-udvalg:
Lærer Poul B. Andersen, konsulent Peter Andersen.

Indsamlingsudvalg:
Gårdejer Hardy Haukrogh, lærer Erlund Nielsen, souschef Ole Bøgh Johansen, kontorassistent Anders Bentsen


Sponsorer